Odwołanie wizyty u lekarza
Pacjencie, pamiętaj o odwołaniu wizyty, jeśli nie możesz z niej skorzystać.

Kujawsko-Pomorski OW NFZ przypomina:

Odwołanie wizyty - obowiązkiem pacjenta

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina,  iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 581 z późn. zm.), jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną.

K-P OW NFZ informuje, że nieodwołanie wizyty lekarskiej to jedna z przyczyn ograniczonej dostępności do lekarzy. Z przeprowadzonych ze świadczeniodawcami rozmów wynika, że w niektórych poradniach, szczególnie tych, gdzie czas oczekiwania na przyjęcie jest dłuższy, nawet co trzeci pacjent nie zgłasza się na umówioną wizytę.

W Miejskiej Przychodni Specjalistycznej wizytę można odwołać na różne sposoby: OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, MAILOWO.

Numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych poradni znajdują się w zakładce KONTAKT Z NAMI.

Pamiętajmy, że odwołanie wizyty, której z różnych przyczyn nie potrzebujemy  lub z której nie możemy skorzystać, może umożliwić innym pacjentom skorzystanie  z pomocy. Być może i Ty kiedyś będziesz w takiej sytuacji.

powrót do poprzedniej strony