Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Głównym celem Programu jest ograniczenie poziomu korupcji przez wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej oraz zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Ministerstwo Zdrowia (MZ) odpowiada przede wszystkim za zadanie 7: wzmocnienie przeciwdziałania korupcji w systemie ochrony zdrowia.

Za koordynowanie i wdrożenie Programu w MZ oraz w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych odpowiedzialny jest:

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg - Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Monitorowania Działań Antykorupcyjnych

tel.: 22/ 53 00 130;    22/ 53 00 129

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

Pobierz pliki:
  Plakat
powrót do poprzedniej strony