Wyposażenie Pracowni Endoskopii MPS w sprzęt medyczny

„Wyposażenie Pracowni Endoskopii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu w sprzęt medyczny”. 

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu w okresie IX-XII 2017 r. realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.1 Inwestycja w infrastrukturę zdrowotna i społeczną

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej. 

W wyniku realizacji projektu Pracownia Endoskopii została wyposażona w następujący sprzęt medyczny:

  • gastroskop i kolonoskop z torem wizyjnym
  • stanowisko do mycia i dezynfekcji endoskopów
  • myjka ultradźwiękowa
  • diatermia endoskopowa

 

                                  Wartość projektu: 408 664,74 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 200 000 zł

Środki z Gminy Miasta Toruń: 200 000 zł

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.


Zdjęcia zakupionego sprzętu znajdują się poniżej:

 

Pobierz pliki:
  Fot. 1
  Fot. 2
  Fot. 3
  Fot. 4
  Fot. 5
  Fot. 6
powrót do poprzedniej strony