Diabetologiczna
Rejestracja tel. 56/611 99 75 rejestracja.diabetologiczna@mps.torun.pl

  • Poradnia znajduje się na I piętrze w starym budynku, rejestracja - pokój nr 132.

  • W ramach poradni prowadzona jest edukacja diabetologiczna, będąca podstawą w opiece diabetologicznej i leczeniu cukrzycy. Leczenie cukrzycy wymaga skutecznej samokontroli, polegającej na stałym poszerzaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia istoty choroby i powstających powikłań.

  • Edukator ds. cukrzycy tel. 056/ 611 99 75

  • W poradni realizowane są świadczenia w zakresie KAOS (Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą)

 

 


PONIEDZIAŁEK

                       WTOREK    

       
        ŚRODA                       

         CZWARTEK             

       
       PIĄTEK                      

Anna Zwierzyńska
Lek. Specjalista diabetolog

8.00 - 15.00
KAOS


15.00 - 18.00 

 

13.00 – 18.00
KAOS 

 
8.00 - 13.00
KAOS

13.00 - 17.00 


 

8.00 - 15.00
KAOS


  8.00 - 14.00
KAOS

14.00 – 16.00

  

Dr n. med. Anna
Golińska – Zbucka

Lek. Specjalista diabetolog

 8.00 – 10.00
KAOS

10.00 - 14.00

 


 


 


Małgorzata Siekierska - Romanowska
Lek. Specjalista chorób wewnętrznych

 

 

 

10.00 - 13.00

       KAOS

 

13.00 - 18.00 

  KAOS

 

15.00 - 16.00
KAOS

 
Elena Kirsz
Lek. Specjalista chorób wewnętrznych

 
15.00 - 18.00
KAOS

 

 

 

16.00 - 18.00

      KAOS

 
14.00 - 18.00
KAOS

powrót do poprzedniej strony