Diabetologiczna
Rejestracja tel. 56/611 99 75 rejestracja.diabetologiczna@mps.torun.pl

  • Poradnia znajduje się na I piętrze w starym budynku, rejestracja - pokój nr 132.

  • W ramach poradni prowadzona jest edukacja diabetologiczna, będąca podstawą w opiece diabetologicznej i leczeniu cukrzycy. Leczenie cukrzycy wymaga skutecznej samokontroli, polegającej na stałym poszerzaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia istoty choroby i powstających powikłań.

  • Edukator ds. cukrzycy tel. 056/ 611 99 75

  • W poradni realizowane są świadczenia w zakresie KAOS (Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą)

 

 


PONIEDZIAŁEK

                       WTOREK    

       
        ŚRODA                       

         CZWARTEK             

       
       PIĄTEK                      

Anna Zwierzyńska
Lek. Specjalista diabetolog

8.00 - 14.00
KAOS

 

 

14.00 - 18.00 

8.00 - 18.00 KAOS 

 

  8.00 - 12.00

14.30 - 16.30
KAOS

 

12.00 - 14.30 


8.00 - 14.00 KAOS   8.00 - 15.00
KAOS

 

 15.00 – 16.00

  

 Anna Bęben

Lek. specjalista diabetolog

Lek. specjalista chorób wewnętrznych

 

 

8.00 - 14.00

 

 

   
Małgorzata Siekierska - Romanowska
Lek. Specjalista chorób wewnętrznych

 

14.00 - 18.00 KAOS 

 


 

12.00 - 14.30

16.30 - 18.00

KAOS 

 

 

 

 
Elena Kirsz
Lek. Specjalista chorób wewnętrznych

 

 

 

14.30 - 16.30

 

14.00 - 18.00 KAOS

 

 

15.00 - 18.00
KAOS

powrót do poprzedniej strony