Zasady udzielania świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia w NFZ
Dowiedz się co potrzebujesz aby skorzystać z usług naszej przychodni

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w ramach ubezpieczenia w NFZ

1. Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • Lekarza specjalisty.

Skierowaniem jest również:

 • Wizyta kontrolna wyznaczona przez lekarza leczącego.

Skierowanie na leczenie obejmuje całość świadczeń związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia i w tym przypadku aktualizacja nie jest wymagana.
Inne schorzenia wymagają nowego skierowania wraz z wynikami odpowiednich badań diagnostycznych.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

 • Ginekologiczno - Położniczej

 • Zdrowia Psychicznego

 • Ortodontycznej.

W przypadkach nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożenia życia pacjent przyjmowany jest bez skierowania.

2. W celu otrzymania świadczenia od 1 stycznia 2013 r. wystarczy przedstawić w rejestracji jeden z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty

 • paszport

 • prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia:

 • aktualną legitymację szkolną.

 Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił eWUŚ - "Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców". Jest to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

  W przypadku  otrzymania (w rejestracji)  informacji, że NFZ nie potwierdza uprawnień do świadczeń, a pacjent wie, że ma do nich prawo - może je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych,np.:

 • zaświadczeniem z zakładu pracy,
 • legitymacją emeryta lub rencisty,
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. 
W razie nie posiadania przy sobie takiego dokumentu, Pacjent może złożyć oświadczenie o Swoim prawie do świadczeń - druk oświadczenia otrzyma w rejestracji. powrót do poprzedniej strony