Informacje dodatkowe

Szanowni Pacjenci informujemy, że:

 

  • Wyniki badań diagnostycznych może odebrać wyłącznie pacjent lub osoba przez niego upoważniona (za okazaniem stosownego pisemnego upoważnienia).

  • Wprowadziliśmy zapisy na wizytę wyznaczając przy tym każdemu Pacjentowi stosowny numer. W związku z tym o kolejności przyjęcia w gabinecie lekarskim decyduje wyznaczona godzina i numer wydawany Państwu przez rejestrację, a nie moment przyjścia do Przychodni.

  • Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasady, iż podczas rejestracji bezpośrednio przy okienku powinien znajdować się tylko jeden pacjent. W ten sposób zapewnicie Państwo sobie i innym poufność danych przekazywanych personelowi medycznemu.

powrót do poprzedniej strony