O przychodni
 

Dyrektor - mgr Bożena Mleczek – Dąbrowska

 

FORMA PRAWNA:
Miejska Przychodnia Specjalistyczna jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Organ założycielski : Gmina Miasta Toruń . W obecnej formie prawnej MPS działa od 1.01.1999 roku.

KIEROWNICTWO PRZYCHODNI:
Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz :
Dyrektor - mgr Bożena Mleczek – Dąbrowska – / od 1998 roku /

 • studia wyższe: Akademia Medyczna w Gdańsku - Wydział Farmacji.
 • studia podyplomowe:
 • Zarządzanie Jednostkami Ochrony Zdrowia – Szkoła Zdrowia Publicznego / UMK w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania /.
 • Prawo Handlowe / UMK w Toruniu Wydział Prawa i Administracji /,
 • Dostosowanie polskich zoz do wymogów UE / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu /.

Rada społeczna - jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Torunia oraz organem doradczym Dyrektora Przychodni.

Skład Rady Społecznej powołanej Uchwałą Nr 918/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.:

 • Przewodniczący
  • Marian Frąckiewicz
 • Członkowie
  • Katarzyna Jadwiga Banaszak (do 25.07.2019)
  • Jolanta Anna Kowalska (od 25.07.2019)
  • Barbara Królikowska-Ziemkiewicz
  • Łukasz Walkusz
  • Barbara Litwin

KONTAKT – Telefony:

Informacja o numerach telefonów jednostek organizacyjnych Przychodni 611-99-00
Sekretariat - Dyrektor - mgr Bożena Mleczek Dąbrowska 611-99-88
Sekretariat - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Małgorzata Siekierska - Romanowska
611-99-88
Przełożona Pielęgniarek - mgr Zdzisława Polakowska 611-99-04
Kierownik Działu Administracji i Nadzoru - mgr Dorota Manelska
611-90-22
Z-ca Kierownika Działu Administracji i Nadzoru - mgr Elżbieta Ryczek 611-99-90
Główny Księgowy - inż. Melania Szczepańska - Przedmojska 611-99-84
Inspektor ds. kadrowo-płacowych - Emilia Berlińska 611-99-89
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - mgr Małgorzata Goździeniak 611-90-28

CERTYFIKAT JAKOŚCI:
Od 2005 roku Miejska Przychodnia Specjalistyczna posiada CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Lloyd’s Register Quality Assurance zaświadczający, że System Zarządzania Jakością w MPS jest zgodny z normą ISO 9001: 2015.

System Zarządzania Jakością obejmuje:
udzielanie ambulatoryjnych świadczeń medycznych,
diagnostykę, rehabilitację, profilaktykę i promocję zdrowia.

Pobierz pliki:
  CERTYFIKAT
powrót do poprzedniej strony