Informacje dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu znajduje się w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 17, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 

  • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system wind,
  • wejście do nowego budynku (od strony Muzeum Etnograficznego) z podjazdem dla Ambulansów i pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • w naszej Przychodni istnieje możliwość skorzystania z usług w zakresie komunikowania się w języku migowym.  Chęć skorzystania  należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem w Sekretariacie pok. 216 (tel. 56/ 611-99-88), II piętro lub w Dziale Administracji i Nadzoru pok. 221 (tel. 56/ 611-99-90).
 

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj  

 

powrót do poprzedniej strony