Rejestracja telefoniczna – poradnie specjalistyczne tel. 56 611 99 00 od pon do czw. 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 15:00

 Poradnia POZ tel. 56 611 99 20, 56 611 90 04        UMÓW WIZYTĘ

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  tel. 56 611 99 42 
poniedziałek- piątek 18:00-7:00, sobota, niedziela i święta – całodobowo 
Girl in a jacket

ADMINISTRACJA

 Forma prawna

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej od 1 stycznia 1999r. Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Miasta Torunia. 

KIEROWNICTWO:

Przychodnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz:

DYREKTOR Lidia Jaskulska-Grzechowiak

RADA SPOŁECZNA jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Torunia i organem doradczym Dyrektora Przychodni.

W skład Rady Społecznej powołanej Uchwała nr 918/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018r wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:

Marian Frąckiewicz

CZŁONKOWIE:

Jarosław Beszczyński

Jolanta Anna Kowalska

Barbara Królikowska-Ziemkiewicz

Łukasz Walkusz

KONTAKT:

Sekretariat

Dyrektor Lidia Jaskulska-Grzechowiak

 

56-611-99-88

 

Dyrektor ds. Lecznictwa  Szymon Kudlicki- specjalista medycyny rodzinnej, specjalista rehabilitacji 56-611-99-88
Przełożona Pielęgniarek Zdzisława Polakowska 56-611-99-04
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Elżbieta Ryczek 56-611-99-90
Główny Księgowy Wioletta Bulińska 56-611-99-84
Inspektor ds. kadrowo-płacowych Beata Czekalska 56-611-99-89
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Katarzyna Rabant Ubysz 56-611-90-28
skrzynka podawcza e-PUAP adres: / MPSTorun/Skrytka ESP  

SKARGI:

Szanowni Pacjenci,

Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Przychodni. Skargi/zażalenia przyjmuje Dyrektor po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa codziennie w godzinach pracy, Kierownik Administracyjno-Gospodarczy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Skarga może być złożona ustnie do protokołu lub pisemnie- na adres email: sekretariat@mps.torun.pl.

Na każdą skargę zostanie udzielona pisemna odpowiedź w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpływu.

skrzynka podawcza e-PUAP adres: / MPSTorun/Skrytka ESP

Zdjęcia wykonane przez
Joanna Zdancewicz Fotografia
Ul. Strzałowa 17B/21
87-100 Toruń
NIP 9562253395

 

Certyfikaty jakości:

Skip to content