Rejestracja telefoniczna – poradnie specjalistyczne tel. 56 611 99 00 od pon do czw. 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 15:00

 Poradnia POZ tel. 56 611 99 20, 56 611 90 04        UMÓW WIZYTĘ

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  tel. 56 611 99 42 
poniedziałek- piątek 18:00-7:00, sobota, niedziela i święta – całodobowo 
Girl in a jacket

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Wstęp

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu z siedzibą w budynku przy

 1. Uniwersyteckiej 17, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie powyższe dotyczące dostępności ma zastosowanie do strony: www.mps.torun.pl.

Data publikacji strony: 30.12.2020r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2021r.

 

Strona WWW.mps.torun.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– pliki PDF, dokumenty PDF, skany – serwisanci strony starają się ograniczyć do minimum korzystanie z plików o tych rozszerzeniach. (brak informacji o tagowaniu, póki co nie wprowadzamy)

– Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

– na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych zgodnie ze standardem

 

Pierwszy link na stronie internetowej oraz podstronach umożliwia bezpośrednie przejście do danej treści strony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Miejska Przychodni Specjalistycznej w Toruniu .

Oświadczenie sporządzono w dniu 29.12.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do  strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat@mps.torun.pl, 56 611 90 20

 

Powyższe dane kontaktowe służą do składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania żądania zapewnienia dostępności.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r poz. 848 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych , każda osoba ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej aplikacji mobilnej lub ich elementów.(Art. 18. 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.)

 

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnej podmiotów publicznych oraz informacji, osoba wnosząca żądanie może złożyć skargę oraz powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 

Siedziba Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu znajduje się w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 17, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 


Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynki A i B przy ul. Uniwersyteckiej 17:
 • budynki są  przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system wind, schody z poręczami
 • wejście do nowego budynku (od strony Muzeum Etnograficznego) z podjazdem dla Ambulansów i pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
 • toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • wydzielone są miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,
 • w Przychodni istnieje możliwość skorzystania z usług w zakresie komunikowania się w języku migowym.
 1. Budynek Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przy ul. Łyskowskiego 15:
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • drzwi automatycznie otwierane,
 • winda, schody z poręczami
 • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 1. Poradnia POZ przy ul. Smoczej 11/13 ( budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ):
 • podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

Szanowni Państwo,

Aby zaplanować swoją wizytę w poradni specjalistycznej lub pracowni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej prosimy o kontakt email: rejestracja.centralna@mps.torun.pl  lub telefoniczny  56-611-99-24 od poniedziałku do piątku w godz.10:00-14:00.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi w zakresie komunikowania się w języku migowym.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem pod adresem email: rejestracja.centralna@mps.torun.pl

Po zgłoszeniu wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w celu zapewnienia komunikacji, określonymi we wniosku, pracownik Przychodni kontaktuje się lub schodzi do klienta/pacjenta do pomieszczenia/gabinetu, które umożliwia taką obsługę.

Rejestracja mieści się w Budynku B I piętro. Wejście od strony dziedzińca – winda lub od strony Muzeum

Koordynator ds. dostępności Zdzisława Polakowska email: przelozona@mps.torun.pl

 

 

Dodatkowe dni w pracowni RTG

Zapraszamy NA BADANIA RTG w dodatkowy dzień (sobota) : -14.01.2023r godz. 8:00-12:00 -28.01.2023r. godz. 8:00-12:00

Program szczepień ochronnych przeciwko Grypie na rzecz mieszkańców Torunia powyżej 65 lat – realizacja programu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że program szczepień ochronnych przeciwko Grypie na rzecz mieszkańców Torunia powyżej 65 lat  realizowany od 1.09.2022do 5.12.2022r został zakończony. W programie zostało zaszczepionych 3225 osób.

Broszura i materiały dot. tabletek jodku potasu

Broszura_informacyjna charakterystyka_produktu_jodek_potasu_tzf_65mg_tabletki wykaz_punktow_dystrybucji_jodku_potasu_torun_05-10-2022  

Punkt szczepień Covid w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza

Szanowni Państwo, Punktu Szczepień COVID 19 w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza przy ul. Broniewskiego 90 czynny: piątek w godz.14:00-18:00 sobota  w godz.9:00-16:00 szczepienia dla dzieci w wieku 5-15 lat w terminiach:7 stycznia, 4 lutego, 4 marca , 1 kwietnia 2023r...

wynajem miejsc parkingowych

Szanowni Państwo, Miejska Przychodnia Specjalistyczna uprzejmie informuje, że dysponuje jednym wolnym miejscem parkingowym na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przy ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu. Umowa: w formie um. dzierżawy miejsca parkingowego. Szczegóły...

Nowy punkt pobrań badań laboratoryjnych Osiedle JAR

Szanowni Pacjenci, Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 lipca br został uruchomiony NOWY PUNKT POBRAŃ badań laboratoryjnych  ul. Watzenrodego 12a ( OSIEDLE JAR) Punkt czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-12:00 sobota w godz. 7:00-10:00 Odbiór wyników od...

zatrudnimy lekarzy : ortopedę, dermatologa, okulistę, endokrynologa i gastrologa

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu ul. Uniwersytecka 17 zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza ortopedę, dermatologa, okulistę, endokrynologa  Szczegółowe informacje pod nr tel. (56)...

doraźna pomoc stomatologiczna

Szanowni Pacjenci, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca br świadczenia doraźnej pomocy stomatologicznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są przez: NZOZ Pomorskie Centrum Medyczne Ormed ul. Srebrnego 1, 87-100 Toruń tel. 56-621-08-11 Miejski...

Szczepienie przeciw COVID- czwarta dawka ( druga dawka przypominająca) dla Pacjentów 80+

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 kwietnia br Miejska Przychodnia Specjalistyczna rozpoczyna szczepienia przeciw Covid ( czwarta dawka- druga dawka przypominająca ) dla pacjentów 80+ Szczepienia odbywają się : - w Miejskiej Przychodni...

Міська спеціалізована клініка в м.Торунь, вул. Uniwersytecka 17, пропонує громадянам України скористатись безкоштовними медичними послугами

Міська спеціалізована поліклініка в м.Торунь, вул. Uniwersytecka 17, пропонує громадянам України скористатись безкоштовними медичними послугами, зокрема: Первинною медичною допомогою Амбулаторною допомогою лікарів-спеціалістів Необхідною медичною допомогою вночі, у...
Skip to content