Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu   OD 01 LUTEGO 2024 R.  zaprasza do:

PRYWATNEJ PORADNI PULMONOLOGICZNEJ

Oferujemy:

– konsultację z lekarzem specjalistą

– badania RTG

– spirometrię

– spirometrię rozkurczową

– badania laboratoryjne

Rejestracja osobista: Pracownia RTG i USG

Rejestracja telefoniczna: 56-611-99-35, 56-611-99-00

Rejestracja elektroniczna: rejestracja.usg@mps.torun.pl

 

Skip to content