Pracownia diagnostyki kardiologicznej

EKG SPOCZYNKOWE:

Elektrokardiografia jest jednym z nieinwazyjnych badań diagnostycznych pozwalających na ocenę pracy serca.

Podczas badania elektrokardiograficznego specjalne urządzenie (elektrokardiograf) pozwala na rejestrację elektrycznej czynności serca, dzięki umieszczonym na klatce piersiowej i kończynach elektrodom. Jest to badanie nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Uzyskany zapis na taśmie papieru – elektrokardiogram (EKG) – pozwala ocenić pracę serca i wykryć ewentualne zaburzenia jego pracy, chorobę niedokrwienną serca, przerost mięśnia sercowego.

Krzywa EKG na elektrokardiogramie składa się z powtarzających się części. Jedna część odpowiada jednemu pełnemu cyklowi serca – od momentu napłynięcia krwi do przedsionków, poprzez skurcz przedsionków i komór, aż do momentu wypompowania krwi z serca.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynne od poniedziałek do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA:

EKG spoczynkowe nie wymaga skomplikowanych przygotowań, jednak warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 1. Bezpośrednio przed badaniem warto odpocząć przez kilka–kilkanaście minut, ponieważ przyspieszona praca serca może zafałszować wynik.
 2. Pacjenci przyjmujący jakiekolwiek leki na stałe (szczególnie preparaty związane z pracą układu krążenia) powinni poinformować o tym osobę przeprowadzającą badanie.
 3. Ponadto dzień przed badaniem warto unikać kawy czy picia alkoholu, ponieważ są to czynniki, które mogą wpłynąć na wynik badania.

 

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście, zaraz po zakończeniu badania.

 

EKG WYSIŁKOWE:

Badanie wysiłkowe nazywane jest inaczej EKG wysiłkowym lub testem wysiłkowym. Przeprowadzane jest w specyficznych warunkach, ponieważ pacjent jest przez cały czas w ruchu. Lekarz ocenia pracę serca u osoby w trakcie wzmożonego wysiłku fizycznego.

W takich warunkach serce wykazuje wzmożone zapotrzebowanie na tlen.

Badanie wysiłkowe pozwala kontrolować, jak w takim stanie reagują naczynia wieńcowe i serce pacjenta.

U zdrowego człowieka w takich warunkach zwiększa się przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, a także wyraźnie zwiększa się zapotrzebowanie serca na tlen.

Badanie wysiłkowe odbywa się najczęściej na bieżni. Zdarza się, że zastępuje ją np. rower stacjonarny.

Lekarz jest obecny przez cały czas trwania testu wysiłkowego. Kontroluje zmiany w organizmie pacjenta oraz sygnalizuje konieczność zwiększenia intensywności pracy. Jest on również potrzebny dla bezpieczeństwa osoby badanej.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA:

 1. Na badanie należy zgłosić się około 2 godziny po lekkim posiłku.
 2. W dniu badania nie należy wykonywać nadmiernego wysiłku, palić papierosów, pić mocnej kawy czy herbaty.
 3. W dniu badania należy przyjąć zalecane stale leki, chyba że lekarz kierujący postanowi inaczej.
 4. Na badanie można zabrać ze sobą strój sportowy – buty na miękkiej podeszwie, spodnie dresowe lub szorty.
 5. Mężczyźni powinni ogolić górną część klatki piersiowej.

 

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście, zaraz po zakończeniu badania.

 

HOLTER EKG:

Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet przez kilka dni.

Dzięki ciągłemu zapisowi pracy serca możliwa jest ocena dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w standardowym, spoczynkowym badaniu EKG.

Holter umożliwia ocenę pracy serca również w trakcie snu. Jest to istotne ponieważ w niektórych przypadkach to właśnie tylko wtedy dochodzi do poważnych zaburzeń jego funkcji.

 

W celu przeprowadzenia badania montuje się pacjentowi specjalną aparaturę rejestrującą, wielkości niedużego telefonu, dzięki czemu nie utrudnia ona codziennego funkcjonowania.

Po odpowiednim przygotowaniu skóry na klatce piersiowej, montowane są specjalne elektrody połączone z rejestratorem. W zależności od rozpoznania i zgłaszanych objawów pacjent nosi rejestrator od 24 godzin do kilku dni.

W trakcie badania Holter EKG konieczne jest prowadzenie dziennika aktywności oraz notowanie wszelkich objawów tj. zasłabnięcia, arytmia czy ból w klatce piersiowej.

W trakcie badania należy wykonywać wszystkie codzienne czynności, wskazane jest normalne pójście do pracy, a nawet uprawianie sportu czy innego wysiłku fizycznego, który stanowi element naszej rutyny

Po odłączeniu aparatury, wszystkie zarejestrowane dane są zgrywane do komputera i interpretowane przez lekarza kardiologa.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA:

 1. Należy zadać, by skóra klatki piersiowej była czysta i nie posmarowana żadnymi olejkami czy balsamami, a u mężczyzn z obfitym owłosieniem klatki piersiowej wskazane jest zgolenie owłosienia przed badaniem.

 

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście lub przez osoby trzecie na podstawie dokumentu tożsamości, prawa jazdy, paszportu, dokumentu zawierającego numer pesel i zdjęcie i „Oświadczenia pacjenta” obowiązującego w Przychodni.

 

HOLTER RR (CIŚNIENIOWY):

Badanie polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego (minimalnego, maksymalnego i średniego) oraz częstości tętna.

Zestaw składa się z rejestratora i mankietu.

Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i zapamiętuje wyniki pomiarów. Czas rejestracji wynosi 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 40 pomiarów ciśnienia i tętna. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 30 minut w ciągu dnia i co godzinę w nocy.

Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA:

 1. Warto włożyć luźniejsze ubrania, w szczególności górną część garderoby. Może to być koszulka z szerokimi rękawami, a w chłodniejszych miesiącach sweter lub bluza na zamek.
 2. Nie należy nakładać żadnych kremów czy balsamów na miejsce, na którym będzie mankiet. Skóra powinna być sucha i czysta.
 3. Mankietu nie powinno się nakładać na uszkodzoną skórę.
 4. Podczas pomiaru ciśnienia krwi warto wyprostować przedramię, dzięki temu wynik będzie bardziej miarodajny.
 5. Podczas snu należy natomiast przyjąć odpowiednią, ale wygodną pozycję. Nie powinno się spać na mankiecie ani na urządzeniu, dlatego warto spać na plecach. Ręka z mankietem powinna leżeć wzdłuż ciała.

 

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście lub przez osoby trzecie na podstawie dokumentu tożsamości, prawa jazdy, paszportu, dokumentu zawierającego numer pesel i zdjęcie i „Oświadczenia pacjenta” obowiązującego w Przychodni.

 

ECHO SERCA:

Jest to technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków.

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.

Badanie wykonuje lekarz kardiolog.

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA:

 1. Wygodne, niekrępujące, nieuciskające, łatwe do zdjęcia. Najlepszy będzie strój dwuczęściowy, gdyż pacjent musi odsłonić tylko klatkę piersiową.

 

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście, zaraz po zakończeniu badania.

Skip to content