PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY DLA KOBIET W WIEKU 25 – 64 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT NIE MIAŁY WYKONYWANEGO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO

Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów występujących u kobiet.

Na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 99% przypadków.

Niewykryty i nieleczony może prowadzić do śmierci.

Dlatego każda kobieta po 25 r. ż. powinna regularnie wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet.

Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu.

Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby.

Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.

Program profilaktyki raka szyjki macicy to bezpłatna cytologia, wykonana przez lekarza lub położną posiadającą odpowiedni certyfikat nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Jeśli Twój wynik będzie prawidłowy, lekarz ginekolog zaleci Ci ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, jeżeli jesteś zakażona wirusem HIV, przyjmujesz leki immunosupresyjne lub jesteś zakażona HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy.

W przypadku, gdy w badaniu zostaną stwierdzone zmiany o charakterze dysplastycznym, lekarz ginekolog skieruje Cię na dalszą diagnostykę – badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego.

Jeżeli te badania nic nie wykażą, lekarz poinformuję Cię o terminie kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.

Jeżeli rozpoznano u Ciebie raka szyjki macicy lub inne schorzenie, zostaniesz skierowana (poza programem) do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych/szpitalnych lub na dalszą diagnostykę do placówek posiadających umowę z NFZ.

Aby wziąć udział w programie nie musisz mieć skierowania. Wystarczy, że zgłosisz się do ginekologa lub położnej.

Świadczenie w postaci wykonania szczepienia otrzyma każda osoba, która została zakwalifikowana do Programu.

Świadczenia będą udzielane nieodpłatnie.

Skip to content