PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA PO 65 ROKU ŻYCIA

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez zakażenie układu oddechowego wirusem grypy.

Można podzielić ją na:

– grypę sezonową, czyli zachorowania występujące corocznie w okresie epidemicznym (na półkuli północnej, w tym w Polsce, szczyt zachorowań występuje w okresie od października do kwietnia),

– grypę pandemiczną, czyli rodzaj grypy występujący co kilkanaście/kilkadziesiąt lat w postaci światowych epidemii wywołanych przez nowe, nieznane do tej pory u ludzi podtypy lub warianty wirusa.

Grypa charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów:

– ogólnych – gorączka, dreszcze, znaczne osłabienie, ból mięśni, ból głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowej), uczucie rozbicia i złe ogólne samopoczucie,

– ze strony układu oddechowego – ból gardła, objawy nieżytu nosa (zwykle niezbyt nasilone), suchy i męczący kaszel,

– innych (rzadziej) – objawy zapalenia krtani lub ucha środkowego, nudności, wymioty, łagodna biegunka.

Do powikłań grypy zalicza się:

– pierwotne grypowe – nie obserwuje się ustępowania objawów grypy, najczęstsza wirusowa przyczyna zapalenia płuc o ciężkim przebiegu w sezonie epidemicznym grypy, może przebiegać jako zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS),

– wtórne bakteryjne wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus lub Haemophilus influenzae – w okresie ustępowania objawów grypy lub w fazie rekonwalescencji (ponowna gorączka i nasilenie duszności, kaszlu, osłabienia), angina paciorkowcowa,

– zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej,

– rzadko zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, encefalopatia, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, zespół Guillaina i Barrégo, zapalenie mięśni (w skrajnych przypadkach z mioglobinurią i niewydolnością nerek), zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, sepsa i niewydolność wielonarządowa,

– bardzo rzadko (zwykle u dzieci): zespół Reye’a związany z przyjmowaniem preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Szczepienie ochronne to podstawowa metoda profilaktyki.

Szczepienie przeciwko grypie nie daje 100% gwarancji ochrony przed chorobą (skuteczność zależy od sezonu i stanu zdrowia chorego), dlatego nie zwalnia z przestrzegania ogólnych zasad higieny takich jak higiena rąk, noszenie maseczki na twarz w sytuacji bliskiego kontaktu z chorym, izolacja chorych przez 7 dni od wystąpienia objawów lub – jeśli trwają dłużej – 24 h po ustąpieniu gorączki i ostrych objawów ze strony układu oddechowego, profilaktyka farmakologiczna.

Program skierowany jest do mieszkańców Torunia w wieku powyżej 65 roku życia.

W ramach Programu osoby spełniające kryteria włączenia będą szczepione przeciw grypie za pomocą szczepionek czterowalentnych zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnych z zaleceniami WHO na dany sezon.

Świadczenie w postaci wykonania szczepienia otrzyma każda osoba, która została zakwalifikowana do Programu.

Świadczenia będą udzielane nieodpłatnie.

Skip to content