RTG/USG/PANTOMOGRAM

  Instrukcja odbioru wyników online: Kliknij

 

PRACOWNIA RENTEGODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ:

RTG to technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X).

Badanie RTG należy do nieinwazyjnych metod badań obrazowych.

Pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlanego narządu.

Promieniowanie rentgenowskie jest promieniowaniem jonizującym, które może uszkadzać DNA komórek, prowadząc m.in. do: przedwczesnego starzenia się, bezpłodności, anemii, zaburzeń układu odpornościowego, nowotworów, mutacji genetycznych.

Należy przy tym pamiętać, że dawka promieniowania otrzymana w ciągu jednego badania jest bardzo niewielka i sporadyczne badania rentgenowskie nie prowadzą do rozwoju powikłań. W związku z tym nie należy się ich obawiać, jeśli wykonujemy je z określonych wskazań pod kontrolą lekarza.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 lub do 21:30 w zależności od godzin pracy lekarzy

oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00 – 12:00

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ:

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego, miednicy, kości krzyżowej, jamy brzusznej:

– 1 – 2 dni przed badaniem obowiązuje dieta lekkostrawna, niezawierająca pokarmów wzdymających (napoje gazowane, świeże warzywa i owoce, potrawy smażone, słodycze)

– dzień przed badaniem zalecane jest zażycie środka przeciw wzdęciom np. Espumisanu (3 x 2 kapsułki, w dniu badania 2 kapsułki na czczo)

– na  badanie należy zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 na czczo i po wypróżnieniu

– bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badań  RTG jest CIĄŻA

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście lub przez osoby trzecie na podstawie dokumentu tożsamości/ prawa jazdy/ paszportu/ dokumentu zawierającego numer pesel i zdjęcie i „Oświadczenia pacjenta” obowiązującego w Przychodni.

Online, zgodnie z instrukcją odbioru wyników badań obrazowych online.
Dostęp możliwy jest przez numer PESEL pacjenta, po poprawnie przeprowadzonym procesie rejestracji pacjenta na platformie Radibox.

Wyniki dostępne pod adresem:

https://rtg.mps.torun.pl

PANTOMOGRAM:

Pantomogram zębów to specjalistyczne zdjęcie RTG stosowane w stomatologii, wykonywane przy pomocy aparatu zwanego pantomografem.

Jego działanie polega na jednoczesnym ruchu lampy RTG emitującej promieniowanie jonizujące oraz rejestratora obrazu, dzięki czemu uzyskuje się dokładne zdjęcie danej warstwy twarzoczaszki.

Pantomogram jest szybkim badaniem diagnostycznym – trwa bowiem kilkanaście sekund, jest komfortowe i nieobciążające – promieniowanie jest na tyle niskie, że nie niesie za sobą większego ryzyka.

Oprócz tego personel medyczny ubiera pacjentowi fartuch ołowiany, który dodatkowo chroni pacjenta przed promieniowaniem w okolicy nieobjętej badaniem.

Badanie wykonuje się w pozycji stojącej lub siedzącej.
Pantomogram jest bezbolesny, podobnie jak inne badania rentgenowskie.

W pracowni wykonujemy następujące badania:

RTG – Pantomograficzne oraz Cefalometryczne:

– panoramiczne zdjęcie RTG zębów,

– pantomogram stawów skroniowo-żychwowych w zwarciu i rozwarciu,

– pantomogram zatok szczękowych,

– analiza cefalometryczna.

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 lub do 21:30 w zależności od godzin pracy lekarzy

oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00 – 12:00

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście, zaraz po zakończeniu badania.

 

PRACOWNIA USG:

Ultrasonografia, USG – zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie.

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

W pracowni USG wykonujemy następujące badania:

– USG piersi,

– USG tarczycy,

– USG jamy brzusznej,

– USG ślinianek,

– USG przezciemiączkowe,

– USG  tętnic i żył (usg doppler).

 1. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 lub do 21.30 w zależności od godzin pracy lekarzy

oraz w wybrane soboty w godzinach 8:00 – 12:00

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ:

USG jamy brzusznej:

 1. Nie jeść 6-8 godzin przed wykonaniem badania
 2. 2 godziny przed badaniem wypić około 1 litra niegazowanego płynu.
 3. Nie oddawać moczu do czasu badania.

ODBIÓR WYNIKÓW:

Osobiście, zaraz po zakończeniu badania.

NASZ ZESPÓŁ:

Lekarz Anna Kozankiewicz – specjalista radiolog

poniedziałek 8:00 – 13:00

wtorek 8:00 – 13:00

czwartek 8:00 – 13:00

piątek 8:00 – 13:00

Lekarz Andrzej Kojtka – specjalista radiolog

wtorek 14:00 – 17:30 co II tydzień

środa 14:00 – 17:30

Lekarz Witold Witkowski – specjalista radiolog

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek 8:00 – 16:00

środa 8:00 – 16:00

czwartek 8:00 -16:00

piątek 8:00 – 16:00

Lekarz Rafał Pawlik – specjalista  radiolog i diagnosta obrazowy

poniedziałek 17:00 – 20:00

wtorek 18:00 – 21:00

czwartek wg potrzeb

Lekarz Łukasz Michalski – specjalista radiolog i diagnosta obrazowy

środa 14:30 – 21:00

Lekarz Anna Termanowska – specjalista  radiolog i diagnosta obrazowy

wtorek 8:30 – 12:30

Lekarz Katarzyna Horodyńska-Rączka – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych

wtorek wg potrzeb

czwartek 14:00 – 17:30

sobota wg potrzeb

POSTĘPOWANIE W PRACOWNI W PRZYPADKU PACJENTA MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 16:

 1. Pobieramy od osoby towarzyszącej małoletniemu pisemne oświadczenie, że jest jego przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem).
 2. Pracownicy mają prawo i obowiązek weryfikować tożsamość pacjenta/przedstawiciela ustawowego w oparciu o okazanie dokumentu ze zdjęciem.
 3. W przypadku opiekuna faktycznego (np. wujek, babcia, dziadek) małoletniego, opiekun taki może wyrazić jedynie zgodę na badanie, tj. podstawową diagnostykę, zabiegi nieingerujące w ciało pacjenta, osłuchiwanie.

Zgoda opiekuna faktycznego nie obejmuje zgody na leczenie. 

 1. Towarzysząca małoletniemu osoba inna niż przedstawiciel ustawowy powinna dysponować stosownym pełnomocnictwem – podpisanym przez przedstawiciela ustawowego do wyrażenia zgody na udzielenie konkretnego świadczenia zdrowotnego.

Pełnomocnictwo nie musi posiadać szczególnej formy np. poświadczenia notariusza.

 1. W przypadku braku w/w pełnomocnictwa, dopuszczamy np. kontakt telefoniczny (jeśli znane są dane umożliwiające taki kontakt) z przedstawicielem ustawowym małoletniego, w celu weryfikacji czy osoba towarzysząca małoletniemu działa za wiedzą i upoważnieniem przedstawiciela ustawowego oraz jaki jest zakres jej uprawnień.

W takim przypadku, sporządzamy notatkę z rozmowy – opisana forma weryfikacji jest możliwością lecz nie jest naszym obowiązkiem.

 1. W przypadku pacjenta małoletniego, który ukończył 16 rok życia, wymagamy zgody podwójnej – przedstawiciela ustawowego jak i samego małoletniego pacjenta.

W przypadku rozbieżności decyzji świadczenie nie może być zrealizowane a sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 1. Jeżeli wystąpi taka potrzeba pobieramy zgodę pacjenta, w przypadku pacjenta małoletniego zgodę przedstawiciela ustawowego.

Zgoda jest poprzedzona – stosownie do charakteru danego świadczenia zdrowotnego – przystępną (pisemną) informacją obejmującą:

opis świadczenia zdrowotnego (na czym polega i jaki jest jego cel,  dlaczego wykonanie świadczenia jest w danej sytuacji potrzebne), jakie są możliwe do przewidzenia następstwa udzielenia takiego świadczenia, jakie są możliwe skutki uboczne – wraz z określeniem stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia , czy są alternatywne metody leczenia i diagnostyki.

 1. Zgoda pacjenta zostaje pobrana przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej, pisemnej zgody.

Skip to content